Katalog over Sønderjydske nødpengesedler. Alfabetisk Gaansager til Haderslev

Opbygget som konkordansliste over numrene hos Sieg[8], Bakowsky[14] og Lodberg[2] og hvad de svarer til her hos www.noedpenge.dk  (Ikke alle Bakowsky- og Lodbergnumre er medtaget, nogle prøvetryk og andre unika udeladt).

Alle sedler med FED nummerering under Noedpenge.dk er afbilledet ovenover.

Farveforskelle kun medtaget, hvis de er meget markante

Gaansager Kommune ½ Mark 1.2.1917 (FANTASISEDDEL TRYKT I HAMBURG I 1924) Uden vandmærke
Sieg Bakowsky Lodberg Noedpenge.dk Knr. Fs. Bs.
30 11.1   {30 KOPI} Næsten altid Nr.1524 sort på gul bund  
Oplaget befinder sig hos Pengemuseet i Den Tyske Bundesbank, Frankfurt am Main. Næsten alle der er på markedet er FARVEKOPIER.

Graasten 50 Penning februar 1920  Ku.J. Lyck, Sottrup.[14] Try.A.Ritscher, Graasten[14] Oplag 40.000 (Knr.over 66.000 kendt.)[14] Uden Vm
Sieg Bakowsky Lodberg Noedpenge.dk Knr. Type 1 Fs. Bs.
31 13.1   {31 UN VAR} Uden Uden rødt tryk Værdiangivelse blå
31 13.2   {31 ark I} Uden Uden rødt tryk Lodret parstykke Værdiangivelse blå
31 13.3 42a {31.1} Smalt, P=H.   Værdiangivelse sort
31 13.4 42b {31.2} Bredt, P=H.   Værdiangivelse sort
31 13.5 42c {31.5} Smalt, P=S.   Værdiangivelse blå
31 13.6 og 13.9 42d {31.3} Smalt, rødt, P=S.   Værdiangivelse sort
31 13.7 42e {31 ark II} Smalt, rødt, P=S. Lodret parstykke Værdiangivelse sort
31 13.8 42f {31 ark III} Smalt, rødt, P=S. Firerblok Værdiangivelse sort
31     {31.5 Var}   Bredde 113 * 65mm i.s.for 92 * 59 mm
31 13.10 42g {31.4} Bredt, Rødt. P=S.   Værdiangivelse sort
31 13.11   Bredt rødbrun,P=S.   Værdiangivelse sort

Graasten 1 Mark februar 1920  Ku.J. Lyck, Sottrup.[14] Try.A.Ritscher, Graasten[14] Oplag 20.000 (Knr. 22.314 kendt.) Uden Vm.
Sieg Bakowsky Lodberg Noedpenge.dk Knr. Type 1 Fs. Bs.
32A 13.12 43a {32A.1} 4,5mm 4 cifret (Uden No.)   U. TF. Blåt tryk
32A 13.13 43a {32A.2} 4,5mm 4 cifret (Uden No.)   U. TF. Blågrønt tryk
32A 13.14 43b {32A.3} 5,0 mm (Uden No.) Tynd hvidt papir Uden TF
32A 13.15 43c {32A.4} No.Knr Tyndt, hvidt ikke gennemsigtigt papir Uden TF
32A 13.16 43c {32A.5} No.Knr Tyndt,hvidt gennemsigtigt papir Uden TF
32A 13.17 43c {32A.6} No.Knr Tyndt, gulligt gennemsigtigt papir Uden TF
32A 13.18 43c {32A.7} No.Knr Tykt, samisk papir Uden TF
32B 13.19 43d {32B.1} No.Knr Himmel lyseblå, P=H. Blå, TF
32B 13.20 43d {32B.2} No.Knr Himmel blå, P=H. Lyseblå, TF
32B 13.21 43d {32B.3} No.Knr Himmel blå, P=H. Blå, TF
32B 13.22 43d {32B.4} No.Knr Himmel blå, P=H. Violet, TF
32B 13.23 43d {32B.5} No.Knr Himmel violet, P=H. Blå, TF
32B 13.24 43d {32B.6} No.Knr Himmel violet, P=H. Violet, TF
32B 13.25 43f {32B.7} No.Knr Himmel Blå, hv.gennemsigt.papir Violet, TF
32B 13.26 43f {32B.8} No.Knr Himmel blå, hv.kartonagtig papir Violet, TF
32B 13.27 43h {32B.9} No.Knr Himmel blå, P=S. Blå, TF
32B 13.28 43h {32B.10} No.Knr Himmel blå, P=S. Violet, TF
32B 13.29 43h {32B.11} No.Knr Himmel violet, P=S. Blå, TF
32B 13.30 43h {32B.12} No.Knr Himmel violet, P=S Violet, TF
32C 13.31 43i {32C.1} Med stort B over KNR* Himmel Blå, Violet, TF
32C 13.32 43i {32C.2} Med stort B over KNR* Himmel Violet Blå,TF
    43e {32.1} No.070.33 Variant prik    
    43g {32 UN} Ingen Uden underskrift Uden TF
*Af nummer  {32C.1} kendes kun Knr. mellem 12153 og 12999.[14] 12046 er også set

Graasten 2 Mark februar 1920 Ku.J. Lyck, Sottrup.[14] TF.A.Ritscher, Graasten[14] Oplag 5.000 (Knr.over 12.000 kendt.)[14] Uden Vm
Sieg Bakowsky Lodberg Noedpenge.dk Knr. Type 1 Fs. Bs.
33A 13.33 44a {33A.1} 4,5mm sort Hoved=fotografi. TF=22mm rød Hvidt papir
33A 13.34 44a {33A.2} 4,5mm sort Hoved=fotografi. TF=22mm rød Samisk papir
33B 13.35 44b {33B.1} 4,5mm sort Hoved=fotografi. TF=25mm rød Hvidt papir
33B 13.36 44c {33B.2}* 3,5mm rød* Hoved=fotografi. TF=25mm rød Hvidt papir
33C 13.37 44h {33C.1} sort Hoved=tegning. TF brun Hvidt papir
33C 13.38 44h {33C.2} sort Hoved=tegning. TF brun Samisk papir
33B ?   44e {33B.3}   Hoved=fotografi. Uden TF  
33B   44f {33 UN} Uden Knr. Hoved=fotografi. TF=25mm rød  
*Sieg33B,Bakowsky13.36,Lodberg44c: Denne seddel er formodentligt et prøvetryk.

Gram 1 Mark Marts 1920 Ku. E.Bauer.[14] Try.Netzler, Flensborg[14] Oplag 100.000  Knr.over 100.780 er kendt.[14] Uden vandmærke
Sieg Bakowsky Lodberg Noedpenge.dk Knr. Type 1 Fs. Bs.
34 12.1 45f {34 UN} Uden    
34 12.2 45a {34.1} 5 cifret Billedet er lyst  
34 12.3 45a 5 cifret Billedet er mørkt  
34 12.4 45b {34.2} 5 cifret   Trykfejl "Vive la Trance"
34 12.5 45c {34.3} 5 cifret   Stort punkt foran pegefingeren
34 12.6   {34.6} 6 cifret    
34   45d {34.4}     1 prik væk fra pegefingeren
34   45e {34.5}     2 prikker væk fra pegefingeren
Meget politisk motiv, hvor statsminister Stauning afbilledes som værende uinteresseret i de sydlige de af Zone 1 Sønderjylland

Gram 2 Mark PAASKE 1920 Ku. E.Bauer.[14] Try.Netzler, Flensborg[14] Oplag 200.000 [14] Uden vandmærke
Sieg Bakowsky Lodberg Noedpenge.dk Knr.Type1 Fs. Bs.
35 12.7 46f {35 UN} Uden og uden bogstav    
35 12.8 46b {35 UN VAR} Uden Knr.Med bogstav Kendte er A,H,O,P,T,V,Ø[14]  
35 12.9 46a {35} Med Knr.Med bogstav*    
35 12.10 46c {35.1} Med Knr. Med bogstaverne ÆØ **  
* Kendte er A,C,D,G,H,L,M,N,O,P,R,S,T,U,V,Z,Æ,Ø (18 Forsk)   ** ÆØ formodes at være falsk. På denne er Ø senere tiltrykt [14]

 

Haderslev Kredssparkasse  (Haderslebener Kreissparkasse) 1 Pf (1917)
Sieg Bakowsky Lodberg Noedpenge.dk Knr. Fs. Bs.
49 14 124 div. {49}      
Denne seddel eksisterer ikke mere som original. Så vidt vides er alle kendte eksemplarer KOPIER !

Haderslev Amt (Kreis Hadersleben) 50 Mark 27.11.1918 Ku.J.Holtz, Flensborg[14] TF: W.L.Schütze, Haderslev[14] Oplag 20.000 Vm.bogstaver
Sieg Bakowsky Lodberg Noedpenge.dk Knr. Type 2 Fs. Bs.
48 16.1 15b {48 UN} Uden Uden Underskrift  
48 16.2 15d {48 ark I} Uden Uden Underskrift lodret par  
48 16.3 15c {48 VAR} Uden Uden Underskrift "Ungultig"  
48 16.4 15a {48} Med Med underskrift  
 

Haderslev Bank 50 Penning 5.6.1917 Oplag 10.000. (8.400 brændt i Kiel 26/7 17 til 4/9 17)  Uden Vm.
Sieg Bakowsky Lodberg Noedpenge.dk Knr. Type 2 Fs. Bs.
36 15.1 87f {36 UN.1} Uden Uden dato. Underskrevet Bonde  
36 15.2 87f {36 UN.2} Uden Uden dato. Underskrevet Hübbe  
36 15.3 87g {36 ark I} Uden Uden dato. Parstykke Underskr. både Bonde og Hübbe  
36 15.4 87h {36 ark II} Uden Uden dato. Firerblok Underskr. både 2*Bonde og 2*Hübbe  
36 15.5 87a {36.1} Med Håndskr.dato, Unders. Hübbe  
36 15.6 87a {36.2} Med Stemplet dato, Unders. Hübbe  
36 15.9 87d {36.3} Med Stemplet dato, Unders. Bonde  
36     {36.4} Med Uden dato. Underskrevet Hübbe  
Alle sedler med lige numre er underskrevet af Bonde. De ulige numre er underskrevet af Hübbe.  Knr. kan være med 1, 2, 3 eller 4 cifre[14]

Haderslev  Købstad  10 Pfennig 1917  Ku.og Try.F.A.Brockhaus, Leipzig.[14] Oplag 100.000 [14]
Sieg Bakowsky Lodberg Noedpenge.dk Knr. Type 2 Fs. Bs.
37 17.4   {37} Med Undertryk lyserød Vm: Z Mønster
37   8a Med Violet på rød bund Vm: Z Mønster
37   8b Med Lysviolet på rød bund Vm: Z Mønster
37   8c {37 UN} Uden Violet på rød bund Vm: Z Mønster
37A 17.1   {37A UN} Uden Violet på rød bund Vm: bølgebundter
37A 17.2   {37A} Med Undertryk lyserød Vm: bølgebundter
37A 17.3 8d Med Undertryk mørkerød Vm: bølgebundter
37A   8e Med Lysviolet på rød bund Vm: bølgebundter
I Lodberg[2] er der afbilledet et forkert vandmærke som Z Mønster, det er der angivet som Zig-Zag mønster

Haderslev  Købstad  25 Pfennig 1917  Ku.og Try.F.A.Brockhaus, Leipzig.[14] Oplag 100.000 i alt for 25 Pfg 1917 og 1918[14]
Sieg Bakowsky Lodberg Noedpenge.dk Knr. Type 2 Fs. Bs.
38A 17.9 9a {38A} Med Undertryk blågrøn Vm: Z Mønster
38A 9b {38A UN} Uden Violet på blågrøn Vm: Z Mønster
38Aa 17.5 9d {38Aa UN} Uden   Vm: Bølgebundter
38Aa 17.8 9c {38Aa} Med Undertryk blågrøn Vm: Bølgebundter
38B 17.6   {38B} Med Undertryk lysviolet Vm: Bølgebundter
38B 17.7   Med Undertryk brun Vm: Bølgebundter
38B   9e Med Brun på lysebrun Vm: Bølgebundter
38B   9f {38B UN} Uden Brun på lysebrun Vm: Bølgebundter
I Lodberg[2] er der afbilledet et forkert vandmærke som Z Mønster, det er der angivet som Zig-Zag mønster

Haderslev  Købstad  25 Pfennig 1918  Ku.og Try.F.A.Brockhaus, Leipzig.[14] Oplag 100.000 i alt for 25 Pfg 1917 og 1918[14]
Sieg Bakowsky Lodberg Noedpenge.dk Knr. Type 2 Fs. Bs.
39 17.15 9g {39} Med Violet på blågrøn Vm: Bølgebundter
 

Haderslev  Købstad  50 Pfennig 1917  Ku.og Try.F.A.Brockhaus, Leipzig.[14] Oplag 100.000 i alt for 50 Pfg 1917 og 1918[14]
Sieg Bakowsky Lodberg Noedpenge.dk Knr. Type 2 Fs. Bs.
40A 17.14 10a {40A} Med Violet på orange Vm: Z Mønster
40A   10b {40A UN} Uden Violet på orange Vm: Z Mønster
40B 17.10 10d {40B UN} Uden Violet på orange Vm: Bølgebundter
40B 17.12 10c {40B.1} Med Violet på orange Vm: Bølgebundter
40B 17.11 10e {40B.2} Med Violet på lysorange Vm: Bølgebundter
40B 17.13 10f Med Undertryk lysebrun Vm: Bølgebundter
I Lodberg[2] er der afbilledet et forkert vandmærke som Z Mønster, det er der angivet som Zig-Zag mønster

Haderslev  Købstad  50 Pfennig 1918  Ku.og Try.F.A.Brockhaus, Leipzig.[14] Oplag 100.000 i alt for 50 Pfg 1917 og 1918[14]
Sieg Bakowsky Lodberg Noedpenge.dk Knr. Type 2 Fs. Bs.
41   10g {41} Med Orange bund Vm: Bølgebundter
41 17.16   Med Lysebrun bund Vm: Bølgebundter
 

Haderslev Købstad 50 PFENNIG 1919 Vm Kors i ujævne firkanter
Sieg Bakowsky Lodberg Noedpenge.dk Knr. Type 2 Fs. Bs.
42 17.30 11d {42 UN} Uden Undertryk lysegrågrøn  
42 17.31 11e {42 ark I} Uden, Firerblok Undertryk lysegrågrøn  
42 17.32 11b {42.1} Med Undertryk lysegrågrøn  
42 17.33 11a {42.2} Med Undertryk mørkegrågrøn  
42   11c {42.3} Med Undertryk militærgrøn  
 

Haderslev Købstad 10 Pf. 1920  Ku.H.M.  TF Hartung &Co., Hamburg
Sieg Bakowsky Lodberg Noedpenge.dk Knr. Type 2 Fs. Bs.
43 17.34 47a {43.1} Med   3,5 mm høj Undertryk lys orange  
43 17.34 47b {43.1} Med   3,5 mm høj Undertryk mørk orange  
43 17.34 47a eller 47b {43.2} Med   4,0 mm høj Undertryk lys orange  
Bakowsky har som 17.35  sedlen forsynet med stempel Ugyldig .Hos Lodberg har Ugyldig sedlen 47c. Lodberg har også en seddel med påtryk W som 47d. Det vides ikke om disse stempler er officielle eller om det er private makværk.

Haderslev Købstad 50 PFENNIG Marts 1920  Ku.H.M.  TF Hartung &Co., Hamburg
Sieg Bakowsky Lodberg Noedpenge.dk Knr. Type 2 Fs. Bs.
44 17.36 48a {44} Med    
Bakowsky har 17.37 som sedlen forsynet med stempel Ugyldig .Hos Lodberg har Ugyldig sedlen 48b.Det vides ikke om disse stempler er officielle eller om det er private makværk. Sedlen findes på forskellige papirfarver. Er det tilfældigt eller en rigtig variant ?

Haderslev Købstad (Stadt Hadersleben) 5 Mark 31. Oktober 1918 Ku. J.Holtz, Flensborg[14] TF. W.L.Schütze, Hadersleben[14] Oplag 10.000[14] Uden Vm.
Sieg Bakowsky Lodberg Noedpenge.dk Knr. Type 2 Fs. Bs.
45 17.18 12a {45} 2 * 4,5 mm A rød No Med underskrift  
45 17.17 12b {45 UN} Uden Uden underskrift  
 

Haderslev Købstad (Stadt Hadersleben) 10 Mark 31. Oktober 1918 Ku. J.Holtz, Flensborg[14] TF. W.L.Schütze, Hadersleben[14] Oplag 10.000[14] Uden Vm
Sieg Bakowsky Lodberg Noedpenge.dk Knr. Type 1 og 2 Fs. Bs.
46 17.21 13a {46} 2* 4,5 mm A rød No Med underskrift  
46 17.22 13c {46.1} 2* 5,0 mm sort Nr Uden underskrift  
46 17.23 13d,e {46.2} 1* 5,0 mm sort Type1 Uden underskrift  
46 17.24 13f {46.3} 1* 5,0 mm sort/rød Uden underskrift  
46 17.25   {46.4} 1* 5,0 mm sort Type 2 Uden underskrift  
46 17.19 13b {46 UN} Uden Uden underskrift  
46 17.20 13h {46 UN Var} Uden Uden Underskrift "Ungültig"  
46   13g {46.5} 2* Sorte med A Med  
 

Haderslev Købstad (Stadt Hadersleben) 50 Mark 31. Oktober 1918 Ku. J.Holtz, Flensborg[14] TF. W.L.Schütze, Hadersleben[14] Oplag 10.000[14] Uden Vm.
Sieg Bakowsky Lodberg Noedpenge.dk Knr. Type 2 Fs. Bs.
47 17.26 14b {47 UN} Uden Uden underskrift  
47 17.27 14e {47 UN var} Uden Uden underskrift "Ungültig"  
47 17.28 14d +14a {47.1} 2* 4,5 mm sort A No. Med underskrift  
47 17.29 14c {47.2} 2* 5,0 mm sort Nr. Uden underskrift  
 

Tilbage til katalogforsiden                                                                                     Tilbage til forsiden