Katalog over Sønderjydske Nødpengesedler www.Noedpenge.dk

Sådan fungerer kataloget og nummersystemet:

Alle sedler er sorteret alfabetisk efter den by, hvor de er udgivet. Under byen er de sorteret efter pålydende og udgivelsesdato.

Nummerering i kataloget:

Det mest anvendte nummersystem her i Danmark har siden 1969 været det i Siegs seddelkataloger. Systemet stammer fra artikler i et amerikansk tidsskrift: World coins nr. 66, 67 og 69 i 1969 og anvender princippet med sedlerne sorteret efter de byer, der har udgivet dem.

Desværre er nummereringen på denne måde ind til nu ikke fyldestgørende, da enkelte byer er meget detaljeret nummereret, medens andre er meget kortfattet nummereret.

Senere udgivne kataloger som [2] Lodberg i 2006 og tidligere [14] Bakowsky i 1991 har hver anvendt deres specielle nummereringssystemer, der ikke er særligt nemme at finde rundt i.

I dette katalog er det tilstræbt at alle væsentlige sedler har sit eget nummer. Det er typisk et hovednummer på 1 til 4 tegn efterfulgt af et punktum og et undernummer på op til 2 cifre. For klart at angive numrene fra Noedpenge.dk er all numrene i { }.

Eksempel {86.9}. her fortæller 86 at man i Siegs katalog finder sedlen Sønderborg Amt 20 Mark 1918. Undernummeret .9 fortæller at sedlen har et underskriftsstempel: Mohr.

Eksempel {86.8}. her fortæller 86 at man i Siegs katalog finder sedlen Sønderborg Amt 20 Mark 1918. Undernummeret .8 fortæller at sedlen har underskriften Schulz.

Hovednummeret på hver seddel i www.Noedpenge.dk er det samme som et Siegs nummer.

Undernummeret er forklaret i selve katalogdelen, hvor det er specificeret, hvordan det adskiller sig fra de andre undernumre. Ved tildelingen af undernumre er der taget hensyn til væsentlige motiv eller trykketekniske ting.

Papirtyper:

Mange sedler findes trykt på forskellige typer papir. Det kan f.eks. adskille sig efter farve eller efter tykkelse.

De mest anvendte farver er: Hvidt. Angives som P=H.

Samisk. Angives som P=S.

Gråligt. Angives som P=Gr.

Gulligt. Angives som P=Gu.

Efter angivelsen af papirfarven kan det være angivet om det er tyndt (tyn) eller tykt (tyk) papir. Angivelsen af papir findes i nummerkolonnen efter nummerbetegnelsen og et mellemrum.

Kontrolnumre:

Kontrolnummeret kan være trykt med forskellige typer og i forskellig størrelse.

Typerne er: Type 1: Svungne cifre. Topstregen på 5 og 7 samt bundstregen på 2 er svunget. 4 tallet er åben.

Type 2: Lige cifre. Topstregen på 5 og 7 samt bundstregen på 2 er lige. 4 tallet er lukket.

Type 3: En blanding af type 1 og Type 2.

Typen er normalt angivet øverst i tabellen sammen med Knr.

Hvis der er sedler der afviger fra det generelle, vil der i Knr. kolonnen være angivet T=1 for Type 1, T=2 for Type 2 eller T=3 for Type 3.

Højden: Hvis kontrolnummeret findes i forskellig højde, vil det være angivet.

Nummeratørerne som har lavet kontrolnumrene findes i forskellige størrelser i Punkt.

De mest almindelige er: 10 punkt. = 3,5 mm

12 punkt. = 4,2 mm

14 punkt. = 5,0 mm

16 punkt. = 5,6 mm

17 punkt. = 6,0 mm.

Bredden: Hvis kontrolnummeret findes i forskellig bredde vil det være angivet som Knr. Smalt eller Knr. Bredt. Bredden vil derudover være angivet i mm for 4 eller 5 cifre.

Kontrolnummerets farve: Farven er normalt angivet i kolonnen Knr. De mest almindelige farver er sort, rødt, rødbrun, lyserødt, mørkerødbrun og lilla. Hvis der ikke er angivet en farve er farven sort.

Hvis sedlen er Uden kontrolnummer er det angivet med et UN efter katalognummeret.

Private nødsedler er ikke medtaget i dette katalog, da de fleste er meget sjældne og almindelige samlere har ikke nogen chance for at få fat i ret mange af dem. Desuden er der meget tvivl om, hvor mange der originalt findes.

Trykkemetoder: Langt hovedparten af sedlerne er trykt med ganske almindelig bogtryk. Hovedsageligt ved hjælp af klicheer, men også for nogles vedkommende med anvendelse af håndsats. I samarbejde med Bogtryksmuseet i Esbjerg og en grafiker bliver alle sedler gennemgået og på www.Noedpenge.dk vil der senere komme oplysninger om trykkemetode for hver enkelt seddel.

ej@noedpenge.dk

Tilbage til katalogforsiden                                                                                   Tilbage til forsiden